info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Jaarverslag 2020

In verband met de gevolgen van Corona zijn er in 2020 weinig ontwikkelingen in de pilot geweest. De Landelijke Commissie is niet voor vergadering bijeen geweest. Er is voor 2020 dan ook geen jaarverslag opgesteld.

➤ ➤ ➤

Jaarverslag 2019

De Landelijke Commissie heeft het Jaarverslag over 2019 vastgesteld. In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de pilot en de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Deze zullen in de komende periode worden doorgezet. Jaarverslag 2019

➤ ➤ ➤

Evaluatie eerste jaar pilot

De Landelijke Commissie heeft een evaluatie uitgevoerd van het eerste jaar van de pilot ‘inkomende mobiliteit mbo4’. Haar bevindingen en aanbevelingen zijn samengebracht in een rapportage. Uit de contacten met de instellingen blijkt dat zij de voorwaarden en criteria die binnen de pilot gelden als beperkend ervaren. Dat is voor een groot deel beeldvorming waaraan […]

➤ ➤ ➤

Profiel besteedt aandacht aan de pilot

Het vaktijdschrift Profiel heeft deze maand als thema Onderwijsvernieuwing en Internationalisering. In dat verband heeft er een interview plaatsgevonden met Cor Boom en met het Deltion College in Zwolle, dat deelneemt aan de pilot. De Commissie is verheugd dat de pilot op deze wijze onder de aandacht wordt gebracht. Klik hier voor het artikel.

➤ ➤ ➤

Verlaging taaleis Engels

In de afgelopen maanden is ervaring opgedaan met de werving en toelating van internationale studenten in het MBO4 op basis van de voorwaarden die gelden voor de pilot Gedragscode. Aan de hand daarvan is door de Landelijke Commissie en de MBO Raad extern advies ingewonnen. Na bespreking van de adviezen hebben de bij de pilot […]

➤ ➤ ➤

Voorlichtingsbijeenkomst 29 november 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bijeenkomst pilot inkomende mobiliteit mbo4 29 november 2017 Wilt u internationale studenten van buiten de EU binnen uw school opleiden of doet u dat al? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Pilot inkomende mobiliteit mbo4’ op woensdag 29 november aanstaande van 13.00 tot 16.30 uur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag. Met […]

➤ ➤ ➤

Ambities en idealisme: internationalisering in het MBO

Medio 2016 viel mijn oog op de vacature lid Landelijke Commissie Gedragscode inkomende mobiliteit. Aangezien internationalisering mijn persoonlijke en professionele leven enorm heeft verrijkt en binnen ROC de Leijgraaf mijn aandachtsgebied is, heb ik mij meteen aangemeld. Deze pilot maakt het immers mogelijk om de instroom van buitenlandse niet-EU studenten aan te jagen. Een unieke kans […]

➤ ➤ ➤

MBO-congres 2017

  Op 22 mei jl. werd het MBO-congres gehouden in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit congres wordt jaarlijks door DUO georganiseerd. Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar het congres goed bezocht. Naast verschillende presentaties werden er diverse workshops gegeven op het gebied van ontwikkeling, verbetering en kwaliteit van het onderwijs. Special […]

➤ ➤ ➤

De voorzitter spreekt……

De koepelorganisaties in het MBO hebben een duidelijke visie op de internationalisering van het onderwijs. Het is noodzakelijk omdat economieën steeds meer verweven raken, het verhoogt de kwaliteit van de Nederlandse afgestudeerde en het verrijkt de leeromgeving. Daarbinnen is, naast internationaliseringsonderwijs aan Nederlandse studenten, ook plaats voor de instroom van buitenlandse (niet-EU-) studenten. De ontwikkeling […]

➤ ➤ ➤