info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

MBO-congres 2017

  Op 22 mei jl. werd het MBO-congres gehouden in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit congres wordt jaarlijks door DUO georganiseerd. Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar het congres goed bezocht. Naast verschillende presentaties werden er diverse workshops gegeven op het gebied van ontwikkeling, verbetering en kwaliteit van het onderwijs. Special […]

➤ ➤ ➤

De voorzitter spreekt……

De koepelorganisaties in het MBO hebben een duidelijke visie op de internationalisering van het onderwijs. Het is noodzakelijk omdat economieën steeds meer verweven raken, het verhoogt de kwaliteit van de Nederlandse afgestudeerde en het verrijkt de leeromgeving. Daarbinnen is, naast internationaliseringsonderwijs aan Nederlandse studenten, ook plaats voor de instroom van buitenlandse (niet-EU-) studenten. De ontwikkeling […]

➤ ➤ ➤

Aanmelden voor de Pilot nu nog makkelijker!

  Drie maanden geleden is een start gemaakt met de Pilot gedragscode mbo-4. Inmiddels zijn zeven scholen opgenomen in het register van de gedragscode. Eén school zal binnenkort de eerste deelnemers ontvangen. In de tussentijd is de Landelijke Commissie twee keer bijeen geweest. De Commissie bestaat uit 3 leden en een onafhankelijke voorzitter. In het […]

➤ ➤ ➤