info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Contact

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is het kantoor van het secretariaat van de Landelijke Commissie en van de registerbeheerder van de pilot Gedragscode mbo4 gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar. Via info@internationalstudy.nl zijn beide wél goed bereikbaar.

 

Over ons

Met ingang van 1 februari 2017 is de Pilot Gedragscode Inkomende Mobiliteit mbo4 (Gedragscode) in werking getreden. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de mbo instellingen.

Voor meer informatie of bij vragen over de Gedragscode Middelbaar beroepsonderwijs en de Landelijke Commissie kunt u contact opnemen per e-mail, telefoon en per post. Voor vragen over de verlening van verblijfsvergunningen in het kader van deze pilot en het erkend referentschap verwijzen we u naar de website van de IND.

E-mailadres: info@internationalstudy.nl

Voor vragen over de Gedragscode en het Register(beheer) en bij klachten over het niet naleven van de Gedragscode neem contact op met:

info@internationalstudy.nl