info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Contact

Over ons

Met ingang van 1 februari 2017 is de Pilot Gedragscode Inkomende Mobiliteit mbo4 (Gedragscode) in werking getreden. De Gedragscode is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en de mbo instellingen.

Voor meer informatie of bij vragen over de Gedragscode Middelbaar beroepsonderwijs en de Landelijke Commissie kunt u contact opnemen per e-mail. Voor een telefonisch gesprek met het bureau van de Landelijke Commissie of de registerbeheerder kunt u ook een afspraak maken per e-mail. Voor vragen over de verlening van verblijfsvergunningen in het kader van deze pilot en het erkend referentschap verwijzen we u naar de website van de IND.

E-mailadres: info@internationalstudy.nl

Voor vragen over de Gedragscode en het Register(beheer) en bij klachten over het niet naleven van de Gedragscode neem contact op met:

info@internationalstudy.nl