Evaluatie eerste jaar pilot

De Landelijke Commissie heeft een evaluatie uitgevoerd van het eerste jaar van de pilot ‘inkomende mobiliteit mbo4’. Haar bevindingen en aanbevelingen zijn samengebracht in een rapportage. Uit de contacten met de instellingen blijkt dat zij de voorwaarden en criteria die binnen de pilot gelden als beperkend ervaren. Dat is voor een groot deel beeldvorming waaraan door de bij de pilot betrokken partijen (koepelorganisaties, departementen, uitvoeringsorganisaties en Commissie) zal moeten worden gewerkt. Want bovenal is duidelijk geworden dat de instellingen (meer) tijd nodig hebben voor het ontwikkelen van geschikte (Engelstalige) programma’s voor internationale deelnemers en het laten vaststellen van de kwaliteitsborging van het aanbod en de instelling.