Verlaging taaleis Engels

In de afgelopen maanden is ervaring opgedaan met de werving en toelating van internationale studenten in het MBO4 op basis van de voorwaarden die gelden voor de pilot Gedragscode. Aan de hand daarvan is door de Landelijke Commissie en de MBO Raad extern advies ingewonnen. Na bespreking van de adviezen hebben de bij de pilot van de Gedragscode betrokken partijen besloten de minimum taaleis Engels te verlagen van een overall band score van IELTS 5.0 naar een overall band score van IELTS 4.5. De gewijzigde bepaling is inwerking getreden met ingang van 1 december 2017 en zal worden geƫvalueerd.