info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Documenten

De Gedragscode en het bijbehorende reglement treft u aan op deze pagina. Deze documenten zijn opgesteld in nauw overleg tussen de betrokken overheidspartijen en het onderwijsveld, vertegenwoordigd door de drie koepelorganisaties. De tekst van de Gedragscode is op 1 februari 2017 inwerking getreden. De herziene versie geldt met ingang van 1 december 2017.

Document  
Gedragscode MBO4 (geldig vanaf 1 december 2017)
Gedragscode MBO4 (geldig tot 1 december 2017)
Reglement (geldig vanaf 28 september 2018)
Reglement (geldig tot 10 april 2017)
Reglement (geldig tot 28 september 2018)