info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Documenten

De Gedragscode en het bijbehorende reglement treft u aan op deze pagina. Ook vindt u het stappenplan met betrekking tot de verscheidene stappen in hoofdlijn binnen de pilot op deze pagina. Deze documenten zijn opgesteld in nauw overleg tussen de betrokken overheidspartijen en het onderwijsveld, vertegenwoordigd door de drie koepelorganisaties. De tekst van de Gedragscode is op 1 februari 2017 inwerking getreden. De herziene versie geldt met ingang van 1 december 2017.

 

Document  
Gedragscode MBO4 (geldig vanaf 1 december 2017)
Gedragscode MBO4 (geldig tot 1 december 2017)
Reglement (geldig vanaf 28 september 2018)
Reglement (geldig tot 10 april 2017)
Reglement (geldig tot 28 september 2018)
Stappenplan