info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Jaarverslag 2019

De Landelijke Commissie heeft het Jaarverslag over 2019 vastgesteld. In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de pilot en de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Deze zullen in de komende periode worden doorgezet. Jaarverslag 2019

➤ ➤ ➤