info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Jaarverslag 2020

In verband met de gevolgen van Corona zijn er in 2020 weinig ontwikkelingen in de pilot geweest. De Landelijke Commissie is niet voor vergadering bijeen geweest. Er is voor 2020 dan ook geen jaarverslag opgesteld.

➤ ➤ ➤