info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

28 september 2016: Lancering van de Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4

Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4 Op 28 september 2016 werd in Den Haag, tijdens een netwerkbijeenkomst over tweetalig middelbaar beroepsonderwijs, de Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4 gelanceerd. In deze pilot, die start op 1 februari 2017, gaan het onderwijsveld en de overheid gedurende drie jaren het effect verkennen van een versoepeling van het toelatingsbeleid voor […]

➤ ➤ ➤