info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Indienen verzoekschrift

U kunt bij de Landelijke Commissie een verzoekschrift indienen wanneer u van mening bent dat een instelling de Gedragscode niet correct naleeft. Als u deelnemer bent, kunt u een verzoekschrift voorleggen aan de Landelijke Commissie, maar ook een onderwijsinstelling (of een andere organisatie) kan een beroep doen op bemiddeling door de Commissie. Het is van belang dat u de klacht eerst voorlegt aan de betreffende instelling. Pas na het doorlopen van de klachtprocedure bij de instelling, kunt u het verzoekschrift voorleggen aan de Landelijke Commissie.

Hieronder treft u een voorbeeld-verzoekschrift aan dat u verder kunt aanvullen met uw eigen gegevens. U kunt het ingevulde formulier zenden naar info@internationalstudy.nl.

format verzoekschrift