Ambities en idealisme: internationalisering in het MBO

IMG_6167 (6)

Medio 2016 viel mijn oog op de vacature lid Landelijke Commissie Gedragscode inkomende mobiliteit. Aangezien internationalisering mijn persoonlijke en professionele leven enorm heeft verrijkt en binnen ROC de Leijgraaf mijn aandachtsgebied is, heb ik mij meteen aangemeld. Deze pilot maakt het immers mogelijk om de instroom van buitenlandse niet-EU studenten aan te jagen. Een unieke kans voor onze eigen studenten om kennis te maken met andere culturen, hun taalvaardigheden te vergroten, maar ook om competenties als creativiteit en flexibiliteit verder te ontwikkelen.

 

Zeer vereerd en vol enthousiasme ging ik een klein half jaar later aan de slag bij de Landelijke Commissie. Maar tegelijkertijd was ik toch wat ontgoocheld tijdens de eerste vergadering van de Commissie. Zoals onze voorzitter Cor Boom in zijn column al aangaf, is het krachtenveld van soms tegenstrijdige criteria enorm. Wie komen Nederland binnen, aan welke eisen moeten de studenten en de onderwijsinstellingen voldoen, hoe controleren wij dat? En datzelfde krachtenveld heeft natuurlijk  effect op de bijbehorende wet- en regelgeving. Idealisme lijkt teloor te gaan aan bureaucratie!

Maar u begrijpt natuurlijk dat ik mij niet zo eenvoudig uit het veld laat slaan. Mijn idealistische motieven zijn onveranderd groot. Nu heeft de Landelijke Commissie primair tot taak om de naleving van de Gedragscode inkomende mobiliteit te toetsen door onder andere klachten van inkomende studenten te behandelen. Echter, het staat ons natuurlijk vrij om advies uit te brengen over de voorwaarden die door verschillende ministeries en koepelorganisaties gesteld zijn. En daar hebben wij reeds gebruik van gemaakt bij de registratieprocedure voor onderwijsinstellingen.

Om de instroom van buitenlandse niet-EU studenten te vergroten, is het bovendien noodzakelijk dat meer MBO instellingen gaan deelnemen aan de pilot. Voor de Commissie is hier ook een rol weggelegd. En dan doel ik niet alleen op een informatieve rol. We kunnen het enthousiasme onder de MBO instellingen ook aanwakkeren! En zo is de cirkel weer rond. De Landelijke Commissie maakt het mede mogelijk dat de instroom aan niet-EU studenten toeneemt en steeds meer reguliere studenten in aanraking komen met internationalisering. Hier zet ik mij graag voor in! U ook? Als u vragen heeft, dan kunt u mij bereiken op het onderstaande mailadres.

 

Karin Visser
Lid CvB ROC de Leijgraaf
karin.visser@leijgraaf.nl