28 september 2016: Lancering van de Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4

stay-connected


Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4

Op 28 september 2016 werd in Den Haag, tijdens een netwerkbijeenkomst over tweetalig middelbaar beroepsonderwijs, de Pilot gedragscode inkomende mobiliteit mbo4 gelanceerd. In deze pilot, die start op 1 februari 2017, gaan het onderwijsveld en de overheid gedurende drie jaren het effect verkennen van een versoepeling van het toelatingsbeleid voor deelnemers van buiten de EU/EER op niveau 4 van het mbo-onderwijs. De behoefte aan het verruimen van inkomende mobiliteit is met name in het groene mbo-onderwijs hoog, maar ook in de rest van het mbo-onderwijs is in toenemende mate sprake van internationalisering.

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen onderwijsinstellingen zich aanmelden voor het register!

Op de website vindt u meer informatie over de pilot, de gedragscode en de criteria, en is het register van deelnemende instellingen te raadplegen.