info@internationalstudy.nl by appointment only
Menu

Jaarverslag 2023

De Landelijke Commissie heeft het Jaarverslag over 2023 vastgesteld. In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de pilot en de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 

➤ ➤ ➤